Jedna z najbardziej rozpoznawalnych firm na rynku lokalnym powiatu Świdnickiego

Godziny pracy

Biuro Obsługi Klienta (BOK)
Poniedziałek
8.00 - 18.00
Wtorek
8.00 - 18.00
Środa
8.00 - 18.00
Czwartek
8.00 - 18.00
Piątek
8.00 - 18.00
Sobota
10.00 - 14.00
Niedziela
Nieczynne

Kontakt

gen. L. Okulickiego 20B 20-040 Świdnik
bok@swidman.pl

Facebook

+48 (81) 458 00 00

Dzięki funduszom unijnym udało nam się …

BUDOWA INFRASTRUKTURY SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO INTERNETU W MIEJSCOWOŚCIACH KRĘPIEC, NOWY KRĘPIEC, WIERZCHOWISKA, MINKOWICE KOLONIA

POIG.08.04.00-06-019/13-00
Projekt:
"Budowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu w miejscowościach Krępiec, Nowy Krępiec, Wierzchowiska, Minkowice Kolonia."

Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oś. priorytetowa 8.
"Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki"
działanie 8.4. "Zapewnienie dostępu do internetu na etapie ostatniej mili".

Numer umowy o dofinansowanie: POIG.08.04.00-06-019/13-00.

Nazwa Beneficjenta: ŚwidMAN Spółka Cywilna Marusz Bzowski, Darusz Drelich
Wartość projektu: 2 416 433,39
Wartość dofinansowania 1 375 206,00zł.
Termin realizacji projektu: 01.04.2014 - 31.12.2015

"Dotacje na Innowacje" "Inwestujemy w Waszą przyszłość"

BUDOWA INFRASTRUKTURY SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO INTERNETU

POPW.02.01.00-06-008/14-01

Informujemy, że firma ŚwidMAN s.c. realizuje projekt nr POPW.02.01.00-06-008/14 pod tytułem:

„Budowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu”, nr projektu POPW.02.01.00-06-008/14

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi Priorytetowej II Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działanie II.1 "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej".

Wartość Projektu: 2 741 074,68zł
Wartość dofinansowania: 1 558 211,20 zł
Termin realizacji projektu: 01.07.2014 - 30.11.2015

INNOWACYJNE INTERAKTYWNE USŁUGI PODSTAWĄ DYWERSYFIKACJI USŁUG SPÓŁKI ORAZ WZMOCNIENIA KONKURENCYJNOŚCI KRAJOWEJ

POIG.01.12-UDA-RPLU.01.02.00-06-195/12
Informujemy, że firma ŚwidMAN s.c. realizuje projekt w ramach Działania 1.2 Przedsiębiorczość i innowacje w ramach Osi Priorytetowej I na lata 2007-2013 pod tytułem:

„Innowacyjne Interaktywne usługi podstawą dywersyfikacji usług spółki oraz wzmocnienia konkurencyjności krajowej”, nr projektu POIG.01.12-UDA-RPLU.01.02.00-06-195/12

Projekt jest w 50% współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013.

Okres realizacji: 15.03.2012 r. do 30.04.2014 r.
Europejski-Fundysz-rozwoju
Innowacyjna-Gospodarka
1200px-Rozwój_Polski_Wschodniej

WZROST KONKURENCYJNOŚCI I DYWERSYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI POPRZEZ WPROWADZENIE INNOWACYJNYCH USŁUG W CHMURZE OBLICZENIOWEJ

08.12-WND-RPLU.01.02.00-06-834/12
Informujemy, że firma ŚwidMAN s.c. realizuje projekt w ramach działania 1.2 Przedsiębiorczość i innowacje w ramach Osi Priorytetowej I na lata 2007 -2013 pod tytułem:

"Wzrost konkurencyjności i dywersyfikacja działalności spółki poprzez wprowadzenie innowacyjnych usług w chmurze obliczeniowej."

nr projektu: 08.12-WND-RPLU.01.02.00-06-834/12

BUDOWA INFRASTRUKTURY SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO INTERNETU PRZEZ FIRMĘ ŚWIDMAN SPÓŁKA CYWILNA

POPW.02.01.00-06-008/14-01

Informujemy, że firma ŚwidMAN s.c. realizuje projekt w ramach Działania 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 pod tytułem:

„Budowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu przez firmę ŚwidMAN Spółka Cywilna ”, nr projektu POIG.08.04.00-06-027/12-00.

Projekt realizowany będzie w powiecie Świdnickim, na terenie gminy Piaski. W ramach projektu zostanie wybudowana infrastruktura światłowodowa na terenie wybranej miejscowości, wraz z przyłączami światłowodowymi do gospodarstw domowych które wezmą udział w projekcie. Wybudowana infrastruktura pozwoli na przesyłanie do abonentów ultra szybkiego dostępu do Internetu i cyfrowej telewizji.

Całkowita wartość projektu: 2.208.839,96 zł
Kwota dofinansowania: 1.795.804,84 zł

Okres realizacji: 01.04.2013 r. do 31.03.2015 r.

WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY ŚWIDMAN S.C. POPRZEZ WDROŻENIE INNOWACYJNYCH MOBILNYCH TECHNOLOGII W STANDARDZIE 4K (ULTRA HD)

RPLU.03.07.00-06-0114/20

Celem projektu jest implementacja wyników prac badawczo - rozwojowych zmierzających do wdrożenia innowacyjnej usługi. Wdrożenie projektu ma przyczynić się do wzrostu konkurencyjności firmy i rozwoju o nowe, innowacyjne usługi zapewnienia technicznych możliwości dostępu do mobilnej telewizji w technologii 4K/UHD.

nr projektu: RPLU.03.07.00-06-0114/20

Dofinansowanie projektu z UE:  788.200,00 zł

 

Europejski-Fundysz-rozwoju
Innowacyjna-Gospodarka
1200px-Rozwój_Polski_Wschodniej
60

projektow

50

projektów
zakończonych

10

projekt
w realizacji

70
+

mln zł
wartość projektów

Używamy cookies w celu świadczenia usług oraz zebrania ogólnych informacji statystycznych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczone w Twoim urządzeniu końcowym. Szczegóły znajdziesz w Polityce prywatności
Skip to content